Om Umedeltat

Umeälvens deltaområde är ett fantastiskt naturreservat med rikligt fågel- och djurliv. Dess långgrunda stränder utgör lekplatser för flera arter och erbjuder ett fantastiskt gäddfiske. Stränderna är ofta svårtillgängliga till fots och därför perfekt för den som paddlar. Hos länsstyrelsen kan du läsa mer om området och få flera tips på platser du kan besöka.    https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/besoksmal/naturreservat/umealvens-delta.html